!

Ansøgning til TopUp

På denne side kan du søge om optagelse på en top-up-uddannelse på UCN

.


CPR/KOT-CPR
Angiv din fødselsdato i formatet ddmmåå
Er du mand eller kvinde?
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
Land
Mobiltelefon
Email
Det er vigtigt, at du angiver en e-mailadresse, som du læser jævnligt, da der vil komme yderligere informationer fra os i forhold til den videre proces

Statsborgerskab


Angiv det land du er statsborger i


Vælg uddannelse/uddannelser

Her kan du prioritere dine uddannelsesønsker. Du kan vælge op til 5 prioriteter

1. prioritet
2. prioritet
3. prioritet
4. prioritet
5. prioritet

Adgangsgrundlag

Vælg et adgangsgrundlag

Du kan se om din erhvervsakademiuddannelse er adgangsgivende til den uddannelse du søger ved at se på oversigten over specifikke adgangskrav og udvælgelseskriterier.
Hvis din uddannelse ikke er adgangsgivende, kan du søge om en individuel kompetencevurdering
individuel kompetencevurdering – også kendt som IKV. Hvis du vælger at søge på baggrund af en positiv IKV, bedes du vælge ’Andet adgangsgrundlag’ nedenfor.


Eksamensår
Navn på kortere videregående uddannelse
Eksamensår
Navn på udenlandsk uddannelse
Årstal for afsluttet folkeskole

Tidligere optaget på en videregående uddannelse
Her menes ikke den uddannelse du søger ind med - men hvis du i øvrigt har gennemført en hel/eller dele af en videregående uddannelse
Har du tidligere gennemført en hel/ eller dele af en videregående uddannelse?

Hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelse (f.eks. på et universitet, anden erhvervsakademiuddannelse eller bacheloruddannelse) har du pligt til at angive og dokumentere alle beståede uddannelseselementer fra den videregående uddannelse.
Hvis du har bestået elementer på en uddannelse, der er på samme niveau, som den uddannelse, du søger optagelse på, vil UCN træffe en afgørelse om du kan opnå merit i den uddannelse, hvis du bliver optaget.
Vurderer UCN, at du kan opnå merit, betyder det, at der er elementer, som du ikke skal gennemgøre igen og at du derfor kan gennemføre uddannelsen på kortere tid.
Venligst upload dokumentation for ovennævnte i næste trin af ansøgningsformularen.